Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2013

2820 4346 500
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen
Dramhedinzin
0953 714a
Dramhedinzin
0577 09c1
Reposted fromlostness lostness viaaufwiedersehen aufwiedersehen
Dramhedinzin

(to sam nie wiem czy też:
Do psychologa nie pójdę. O nie.

Wziąłem się w garść.

Zebrałem się do kupy.)

Wziąć się w garść to takie skupienie się na siłę. I złapanie siebie, i prawie podniesienie się własną ręką w górę, żeby potrząsnąć sobą. To trudna figura.

— Miron Białoszewski, Chamowo.
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen
Dramhedinzin
7795 06e5
Reposted fromdoedeer doedeer viaaufwiedersehen aufwiedersehen
Dramhedinzin
1476 e88b 500
Reposted fromkattrina kattrina viaaufwiedersehen aufwiedersehen
Dramhedinzin
Pozostali z nas palą papierosy i piją kawę z kubków, dłonie nam się trzęsą i mamy podkrążone oczy. Poruszamy się powoli, a jedyne, co żyje w naszych oczach, to lęk.
— James Frey, Milion małych kawałków
Reposted fromdeviate deviate viaaufwiedersehen aufwiedersehen
Dramhedinzin
Znać siebie? Gdybym znał kogoś takiego, jak ja, uciekłbym.
— Johann Wolfgang Goethe
Reposted fromvaka vaka viaaufwiedersehen aufwiedersehen
Dramhedinzin
Dlaczego trzeba kłamać? By robić to, na co ma się ochotę, a dorośli nie pozwalają, oni w ogóle nie orientują się, co się z nami dzieje.
— Barbara Rosiek.
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen
Dramhedinzin
Dead Girl'' by Jakub Schikanedar {c.1909}
Dramhedinzin
Dramhedinzin
5124 22ba 500
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen
Dramhedinzin
jestem teraz naładowana drapieżnością - myślała. - mogłabym robić nie wiadomo co, ale nic nie robię. jak to przyjemnie robić to, na co się ma ochotę. zwinęła się w kłębek na puchowej kołdrze, czując się jak mały, kulisty piorun, jak ognista kula.
— muminki, no przecież.
Reposted frometa eta viaaufwiedersehen aufwiedersehen
4908 63b0 500
4917 7183 500
5979 8f4b
Dramhedinzin
5088 f6cd
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen
Dramhedinzin
5270 08ca
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl